Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chưa duyệt chuyển sang đất ở tại dự án Zenna Resort và KDL Rừng Dương

Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của 02 dự án trên phải chờ các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn.

Đó là kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Lê Tuấn Quốc trước đơn xin điều chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở của UBND huyện Long Điền đối với dự án Dự án Zenna Resort và Dự án khu du lịch Rừng Dương.

Cụ thể, UBND huyện Long Điền vừa có văn bản kiến nghị xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Điền đối với dự án Khu du lịch Rừng Dương và dự án Khu du lịch Zenna Resort, tại xã Phước Tỉnh, nội dung điều chỉnh một phần diện tích đất từ đất sản suất, kinh doanh sang đất ở.

Kiến nghị của UBND huyện Long Điền xuất phát từ đơn xin điều chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở của 2 chủ đầu tư dự án.

Ảnh minh họa

Dự án Zenna Resort (Khu du lịch Thái Bình Dương) có diện tích 66.323m2 do Công ty TNHH Hiệp Bình Phú làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh giao đất từ tháng 10/2007.

Dự án khu du lịch Rừng Dương có diện tích 7,51ha, do Công ty TNHH Rừng Dương làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh giao đất từ tháng 10/2012.

Được biết, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) của huyện Long Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt thì 02 dự án nêu trên thuộc quy hoạch đất sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã được Chính phủ phê duyệt thì 02 dự án nêu trên đã được cập nhật điều chỉnh thành đất thương mại, dịch vụ và đất ở (việc điều chỉnh này dựa trên các quyết định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Long Điền phê duyệt).

Do đó, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của 02 dự án trên phải chờ các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn.

cafeland.vn

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công