Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai dùng tiêu chí... "định hướng" nhà thầu?

Cụ thể trong hồ sơ dự thầu dự án trong Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều tiêu chí cụ thể thông tin nguồn gốc xuất xứ để định hướng và hạn chế nhà thầu?

Tài chính Doanh nghiệp ngày 21/11 có đăng tải bài viết: "Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai dùng tiêu chí đấu thầu “lạ”, định hướng nhà thầu?"

Nội dung bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tiêu chí... "định hướng" nhà thầu?

Theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) cho Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư Lộc An-Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai được cho là có nhiều khuất tất trong đấu thầu gói thầu số 44

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai được cho là có nhiều khuất tất trong đấu thầu gói thầu số 44

Ngày 21/9/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai ((BQLDA ĐT – XD Đồng Nai) đã ra Quyết định 629/QĐ-BQLDAĐTXD phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 44 (xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xin phép xả nước sau xử lý lại môi trường cho trạm xử lý nước thải khi dân cư tái định cư Lộc An-Bình Sơn giai đoạn 1, công suất 4.000m3/ngày/đêm) có giá trị gần 100 tỷ đồng.

Tại quyết định này, ông Lê Quang Bình - Giám đốc - Ban QLDA ĐT-XD Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu tham gia gói thầu đưa ra các thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị công nghệ chính phải có thông tin chi tiết thể hiện qua tài liệu của nhà sản xuất. Về tiêu chí giải pháp kỹ thuật yêu cầu nhà thầu chọn nguồn gốc cung cấp thiết bị; nhà sản xuất thiết bị phải có “kinh nghiệm” về sản xuất thiết bị.

Cụ thể: Mục 3 về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ở tiêu chí giải pháp kỹ thuật yêu cầu thiết bị phải được cung cấp bởi nhà sản xuất thuộc khối các nước Châu Âu hoặc G7, có xuất xứ chính quốc và nhà sản xuất phải có 40 năm kinh nghiệm về sản xuất thiết bị van điều khiển phân phối dòng; nhà sản xuất van cửa phai, bơm nước thải, máy khuấy trộn chìm, thiết bị cấp khí oxy.... phải được cung cấp bởi nhà sản xuất thuộc khối các nước Châu Âu hoặc G7, có xuất xứ chính quốc và nhà sản xuất phải có 20 năm kinh nghiệm về sản xuất.

Hồ sơ dự thầu và quy trình chấm thầu nghi vấn nhiều sai phạm

Hồ sơ dự thầu và quy trình chấm thầu nghi vấn nhiều sai phạm

Ông Lê Quang Bình cũng đã ra Quyết định số 248/QĐ- BQLDAĐTXD thành lập Tổ chuyên gia Đấu thầu và giao cho đơn vị này tiến hành làm việc với 3 nhà thầu đã nộp hồ về gói thầu số 44. Ngày 23/10/2020, Tổ chuyên gia đấu thầu đã đưa ra báo cáo và đánh giá kết quả đấu thầu của 3 nhà thầu. Kết quả, đối với các tiêu chí Hợp lệ của E-HSĐXKT và năng lực và kinh nghiệm cả 03 nhà thầu là Công ty Cổ phần xây dựng số 5; Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật đều đạt.

Tại quyết định này, ông Lê Quang Bình - Giám đốc - Ban QLDA ĐT-XD Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu tham gia gói thầu đưa ra các thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị công nghệ chính phải có thông tin chi tiết thể hiện qua tài liệu của nhà sản xuất. Về tiêu chí giải pháp kỹ thuật yêu cầu nhà thầu chọn nguồn gốc cung cấp thiết bị; nhà sản xuất thiết bị phải có “kinh nghiệm” về sản xuất thiết bị.

Dự án KDC - TĐC Lộc An Bình Sơn nơi đang tiến hành các gói thầu xây dựng

Dự án KDC - TĐC Lộc An Bình Sơn nơi đang tiến hành các gói thầu xây dựng

Cụ thể: Mục 3 về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ở tiêu chí giải pháp kỹ thuật yêu cầu thiết bị phải được cung cấp bởi nhà sản xuất thuộc khối các nước Châu Âu hoặc G7, có xuất xứ chính quốc và nhà sản xuất phải có 40 năm kinh nghiệm về sản xuất thiết bị van điều khiển phân phối dòng; nhà sản xuất van cửa phai, bơm nước thải, máy khuấy trộn chìm, thiết bị cấp khí oxy.... phải được cung cấp bởi nhà sản xuất thuộc khối các nước Châu Âu hoặc G7, có xuất xứ chính quốc và nhà sản xuất phải có 20 năm kinh nghiệm về sản xuất.

Ông Lê Quang Bình cũng đã ra Quyết định số 248/QĐ- BQLDAĐTXD thành lập Tổ chuyên gia Đấu thầu và giao cho đơn vị này tiến hành làm việc với 3 nhà thầu đã nộp hồ về gói thầu số 44. Ngày 23/10/2020, Tổ chuyên gia đấu thầu đã đưa ra báo cáo và đánh giá kết quả đấu thầu của 3 nhà thầu. Kết quả, đối với các tiêu chí Hợp lệ của E-HSĐXKT và năng lực và kinh nghiệm cả 03 nhà thầu là Công ty Cổ phần xây dựng số 5; Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật đều đạt.

Về vấn đề này, tại văn bản số 2014/QLĐT- CS của Cục Quản lý đấu thầu- Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định: “Việc E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải đề xuất van cửa phải được cung cấp bởi nhà sản xuất thuộc khối các nước Châu Âu hoặc G7 là không phù hợp, vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định nêu trên. Ngoài ra, việc quy định tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của hàng hóa phải căn cứ vào đặc tính, thông số kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất chế tạo, mức độ bảo hành, bảo trì… của hàng hóa chứ không căn cứ vào số năm kinh nghiệm của nhà sản xuất.

Việc E-HSMT quy định nhà thầu phải sử dụng van điều khiển phân phối dòng của nhà sản xuất tối thiểu 40 năm kinh nghiệm và van cửa phải của nhà sản xuất có tối thiểu 20 năm kinh nghiệm là không phù hợp với hướng dẫn tại Mục 3, Chương III, Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT và có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP”

Điều này cũng vi phạm Điểm I, Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu: Một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc BQLDA ĐT – XD Đồng Nai cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn quy định trong hồ sơ mời thầu đặc tính và thông số kỹ thuật. Việc nêu xuất xứ nguồn gốc là sai, và chúng tôi ai cũng biết…

Chúng tôi chỉ áp dụng thông số đặc tính kỹ thuật”. Nói về đơn vị được chấm đạt thầu là (Cty Dương Nhật) ông Tuấn cho biết, đơn vị này mới vượt qua giai đoạn chấm thầu, chúng tôi còn xét nhiều tiêu chí khác và quan trọng là vấn đề thương lượng giá”.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công