Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động từ ngày mai 22/1

Sở Nội vụ TP HCM vừa có văn bản gửi UBND các Quận 2, 9 và Thủ Đức về một số nội dung cần lưu ý thực hiện Quyết định 4764 ngày 29/12/2020 của UBND TP HCM về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111.

Theo VOV, từ ngày mai (22/1), tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Để hoạt động của chính quyền địa phương đảm bảo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ đề nghị UBND Quận 2, 9 và Thủ Đức lưu ý từ ngày mai (22/1), khi diễn ra kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND TP Thủ Đức thì chính quyền địa phương của TP Thủ Đức chính thức hoạt động.

2

Chính quyền địa phương tại Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của TP Thủ Đức thực hiện.

Việc sử dụng con dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Được biết trước đó, ngày 14/1, triệu tập viên HĐND TP HCM Thủ Đức đã có Quyết định triệu tập số 1 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Thủ Đức sẽ diễn ra vào ngày 22/1/2021.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công