Chợ Việt Online

Share This Post

Hàng hoá tiêu dùng

Cổ phiếu của Đất Xanh (DXG) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Cụ thể, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM mới đây đã có văn bản bổ sung cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Nguyên nhân của việc cổ phiếu của Đất Xanh (DXG) bị dừng là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm.

Thông tin trên thesaigontimes.vn, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh do Ernst & Young (EY) thực hiện kiểm toán chỉ ra, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 488 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm – chênh lệch hơn 500 tỉ đồng so với con số do doanh nghiệp tự lập ở báo cáo tài chính quý 2-2020 – chỉ lỗ ròng hơn 29 tỉ đồng trong quý 2 và vẫn lãi 38 tỉ đồng sau sáu tháng đầu năm.

4

Theo thông tin giải trình do doanh nghiệp gửi đến Ủy ban Chúng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ngày 14/8 là do kiểm toán viên xác định khoản chuyển nhượng toàn bộ 36,72% cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã: LDG) là sự kiện phát sinh sau niên độ và yêu cầu Đất Xanh phải trích lập dự phòng trên 526 tỉ đồng – yếu tố chính khiến chi phí tài chính trên báo cáo cáo tài chính soát xét tăng gấp 7,3 lần so với báo cáo tài chính tự lập.

Cụ thể, Đất Xanh đã hoàn tất việc thoái hơn 88 triệu cổ phiếu LDG để thu về tổng cộng hơn 542 tỉ đồng vào ngày 22/7 và 24/7 trong khi giá trị của khoản đầu tư này tại ngày 30/6/2020 khoảng 1.068 tỉ đồng.

Với những thay đổi trong báo cáo tài chính soát xét, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Đất Xanh đã âm hơn 374 tỉ đồng, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp chỉ còn 1.108 tỉ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 - doanh thu thuần 4.900 tỉ đồng và lãi ròng 1.034 tỉ đồng.

Ngoài cổ phiếu DXG của Đất Xanh, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM cũng thông báo mã VFG của CTCP Khử trùng Việt Nam không đủ điều kiện giao dịch kí quỹ.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công