Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường thực phẩm

Công nhận 4 sản phẩm thương mại đặc trưng Đà Nẵng năm 2020

4 sản phẩm vừa được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2019 là nước mắm Nam Ô, bánh Khô mè Bà Liễu Mẹ, mắm nhĩ Bình Minh của Hợp tác xã mắm Bình Minh và sản phẩm cà phê sạch MaYaCa.

Ngày 19/11, Sở Công thương TP Đà Nẵng công bố Quyết định và trao Chứng nhận “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP Đà Nẵng năm 2019” (Danang Value) của UBND TP Đà Nẵng.

4 sản phẩm được trao giấy chứng nhận lần này là cà phê sạch MaYaCa, nước mắm nhĩ Bình Minh, nước mắm Nam Ô – Hương làng cổ và bánh khô mè Bà Liễu Mẹ.

1

Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố sẽ được sử dụng nhãn hiệu “DANANG VALUE” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và các tài liệu giao dịch liên quan nhằm phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm đã được công nhận.

Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng cũng sẽ được hỗ trợ quảng bá sản phẩm miễn phí trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và các Sở, được ưu tiên vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Trước đó, năm 2018, UBND Đà Nẵng đã nộp đơn và hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố “DANANG VALUE” và vừa được công nhận.

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tổ chức xét công nhận Danang Value trên cơ sở Quy chế, thể lệ chấm điểm. Đến nay, TP. Đà Nẵng có 10 sản phẩm của bảy đơn vị được Chứng nhận “Danang Value”.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công