Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Công ty Tân Thịnh An bất hợp tác, không chịu giao trả mặt bằng cho UBND Quận 3

Theo UBND Quận 3, diện tích đất tại số nhà 133, 135, 137, 139, 141A, 141B đường Cách mạng Tháng Tám, phường 5, Quận 3 (133-141B CMT8) là mặt bằng công sản (theo các quyết định xác lập sở hữu Nhà nước) có tổng diện tích hơn 703m2 được giao cho Trung tâm Văn hóa quận 3 quản lý.
Hàng loạt các văn bản của Trung tâm Văn hóa Quận 3 và UBND quận 3 gửi Cty Tân Thịnh An về việc thu hồi lại nhà, đất số 133, 135, 137, 139, 141A, 141B đường Cách mạng Tháng Tám nhưng Cty Tân Thịnh An vẫn chây ì, không hợp tác. Ảnh: GT

Năm 2003, nhằm khai thác tạm thời mặt bằng trong thời gian dự án Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Nam Quang chưa được triển khai, Trung tâm Văn hóa quận 3 đã ký Hợp đồng số 22/HĐ/2003 cho Cty Tân Thịnh An thuê mặt bằng này để kinh doanh Trung tâm Điện máy. Thời hạn thuê là 3 năm tính từ thời điểm Cty Tân Thịnh An khai trương kinh doanh. Khi hết hạn hợp đồng, nếu dự án Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Nam Quang chưa được triển khai thì được gia hạn theo thời hạn của hợp đồng. Số tiền thu được từ việc cho thuê này được nộp toàn bộ vào ngân sách quận, không để lại cho Trung tâm Văn hóa quận 3 sử dụng.

Năm 2015, UBND quận 3 đã lập phương án tổng thể về nhà đất, được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Văn bản số 4653/UBND-TM ngày 10/8/2015, trong đó, nhà đất số 133-141B CMT8 được phê duyệt: Bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Năm 2016, UBND quận 3 chỉ đạo Trung tâm Văn hóa quận 3 thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng số 22/HĐ/2003 với Cty Tân Thịnh An, thu hồi lại mặt bằng số 133-141B CMT8 để tổ chức bán đấu giá theo phương án xử lý nhà đất đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt.

Trung tâm Văn hóa quận 3 làm thủ tục thanh lý Hợp đồng số 22/HĐ/2003 với Cty Tân Thịnh An, thu hồi lại mặt bằng số 133-141B CMT8 và đã có 3 thông báo vào các ngày 24/4/2017, 1/6/2018, 14/11/2018 gửi đến Cty Tân Thịnh An về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê, trong đó nói rõ thời gian thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thời gian bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Văn hóa quận 3. Trung tâm Văn hóa quận 3 cũng đã không tiếp nhận tiền thuê mặt bằng từ ngày ngày 30/6/2018.

Sau 3 lần Trung tâm Văn hóa quận 3 có thông báo, Cty Tân Thịnh An không thực hiện, ngày 1/3/2019, UBND quận 3 tiếp tục có thông báo thu hồi mặt bằng và yêu cầu Cty Tân Thịnh An thu dọn các tài sản và hàng hóa ra khỏi mặt bằng chậm nhất trước ngày 25/3/2019 và tiến hành giao trả toàn bộ diện tích mặt bằng số 133-141B CMT8. Cty Tân Thịnh An phải tự tháo dỡ và di chuyển các hạng mục công trình, trang thiết bị được đầu tư vào mặt bằng.

Tuy nhiên, đến nay, Cty Tân Thịnh An vẫn chưa hợp tác với Trung tâm Văn hóa quận 3 để thanh lý hợp đồng thuê và trả mặt bằng số 133-141B CMT8 mà vẫn đang chiếm giữ, sử dụng để kinh doanh kim khí điện máy.

Theo UBND quận 3, việc tiếp tục cho Cty Tân thịnh An thuê mặt bằng số 133-141B CMT8 là không phù hợp, gây thiệt hại về tài chính cho Nhà nước (số tiền cho thuê quá thấp). Trung tâm Văn hóa quận 3 và UBND quận 3 đã thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, chấm dứt hợp đồng cho thuê, yêu cầu giao trả mặt bằng theo Phương án tổng thể về nhà đất đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt từ năm 2015. Cho đến nay, Cty Tân Thuận An vẫn bất hợp tác, cố tình chiếm giữ, chây ì, không chịu giao trả mặt bằng cho UBND quận 3.

Cty Tân Thịnh An có Văn bản ngày 24/9/2018 đề xuất nguyện vọng được tham gia đấu giá và duy trì nguyên trạng tài sản đã đầu tư, các hoạt động kinh doanh đến thời điểm tổ chức đấu giá thành công. Ngày 01/11/2018, UBND Quận 3 có văn bản đề nghị Cty Tân Thịnh An nghiêm túc thực hiện việc giao trả mặt bằng và sau khi được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương thì UBND Quận 3 sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá nhà đất để Cty Tân Thịnh An đăng ký tham gia đấu giá nhà theo quy định.

Trước sự việc Cty Tân Thịnh An không chịu giao lại mặt bằng, ngày 3/5/2019, UBND Quận 3 đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch TP Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế, di dời người, tài sản, hàng hóa của Công ty ra khỏi mặt bằng và thu hồi lại mặt bằng số 133-141B CMT8.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở ngành có ý kiến tham mưu cụ thể. Ngày 05/6/2019, Ban chỉ đạo 167 của TP Hồ Chí Minh (Sở Tài chính) có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cần có biện pháp mạnh thu hồi mặt bằng số 133-141B CMT8 để bán đấu giá và giao Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục.

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tư pháp nghiên cứu về kiến nghị thực hiện tổ chức cưỡng chế thu hồi lại nhà đất số 133-141B CMT8.

Trước sự việc cố tình chây ì, không chấp hành các văn bản, thông báo của UBND và Trung tâm Văn hóa Quận 3 về việc chấm dứt Hợp đồng và trả lại mặt bằng nói trên cho Nhà nước, dư luận cho rằng UBND TP Hồ Chí Minh và Quận 3 cần có biện pháp căng cơ để buộc doanh nghiệp phải trả lại mặt bằng cho Nhà nước

Báo Thanh tra sẽ trở lại vấn đề này khi có thông tin tiếp.

(Tiêu đề do Saigon247 đặt lại)

Giang Thân

Theo Báo Thanh tra

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công