Chợ Việt Online

Share This Post

Hàng hoá tiêu dùng

Kê khai sai thuế, Nhựa Đồng Nai bị xử phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng

Nhựa Đồng Nai đã có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của tháng 3/2018 và tháng 10/2018; khai sai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế dẫn đến thiếu số tiền phải nộp năm 2018.

Theo thông tin từ HNX, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 1251/QĐ-CT xử phạt Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) về hành vi khai sai thuế. Cụ thể, DNP khai sai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của tháng 3/2018 và tháng 10/2018.

Bên cạnh đó, DNP còn khai sai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của năm 2018.

d79eacf63ab5d3eb8aa4

Căn cứ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 2 bộ luật này của Quốc hội ban hành năm 2013, Cục thuế Đồng Nai quyết định xử phạt DNP hơn 356,5 triệu đồng liên quan đến hành khi khai sai thuế.

Tiền truy thu thuế giá trị gia tăng tháng 3/2018 và tháng 10/2018 lần lượt là 89,7 triệu đồng và 117,8 triệu đồng.

Tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 là hơn 1,5 tỷ đồng. Tiền chậm nộp tính đến ngày 7/8/2020 là 278,6 triệu đồng.

Tình hình sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020 của Nhựa Đồng Nai khá khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Nhựa Đồng Nai lần lượt đạt 1.527 tỷ đồng và 25 tỷ đồng, tương ứng tăng 22% và tăng 119% so với cùng kỳ năm 2019.

Ban lãnh đạo Nhựa Đồng Nai cho biết doanh nghiệp này đã tăng quy mô hợp nhất với sự gia tăng về số lượng các đơn vị thành viên so với năm 2019, dẫn đến tăng quy mô của hầu hết các chỉ tiêu doanh thu, hoạt động tài chính, chi phí và lợi nhuận hợp nhất.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Nhựa Đồng Nai có mức doanh thu hợp nhất mục tiêu là 3.526 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế chỉ kỳ vọng 5 tỷ đồng. Như vậy, về doanh thu, Nhựa Đồng Nai đã hoàn thành 44% kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận, Nhựa Đồng Nai đã vượt kế hoạch.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công