Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Khánh Hòa: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

ks

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành chức năng tiếp tục duy trì các nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả đã triển khai trong thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; trong đó UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua việc gắn camera giám sát tại các bãi tập kết, đường vào mỏ, vị trí mốc giới khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác...; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đúng quy định, đối với các trường hợp không khắc phục các tồn tại vi phạm thì báo cáo, đề nghị UBND tỉnh thu hồi giấy phép; thực hiện hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất. Có kế hoạch chi tiết bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn trên cơ sở phương án được duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh. Chỉ đạo các phòng, ban cơ quan chức năng trực thuộc và UBND cấp xã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp quản lý nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản. Người đứng đầu, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra điểm nóng, phức tạp về tình trạng khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép, gây mất an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, các công trình công cộng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 sở, ngành liên quan để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu, người có trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quy định các tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở xem xét, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc hoặc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm về quản lý tài nguyên khoáng sản, để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và trật tự, an ninh, kinh tế - xã hội. Sở Giao thông vận tải làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; hàng quý, báo cáo kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan. Công an tỉnh có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

UBND tỉnh cũng đã giao các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh. UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành định kỳ hàng tháng trước ngày 20, báo cáo kết quả, phản ánh tồn tại, khó khăn, vướng mắc qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; đồng thời báo cáo, tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định trước ngày 25 hàng tháng; trường hợp cần thiết thì tham mưu văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

iện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo lĩnh vực chuyên ngành hoặc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên - Môi trường, trong tháng 7-2020, lực lượng công an, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 51 trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản; xử phạt hành chính 50 trường hợp với số tiền 152,1 triệu đồng; tịch thu 38m³ cát, 14m³ đất không có nguồn gốc hợp pháp; tạm giữ 6 xe tải ben, 3 máy múc, 1 bè hút cát tự chế. Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 90 trường hợp vận chuyển đất, cát, sỏi quá tải, rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông với số tiền phạt 271,5 triệu đồng…

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công