Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Không tiếp nhận hồ sơ cải tạo đất nông nghiệp có thu hồi vật liệu

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi vừa ký ban hành văn bản yêu cầu từ nay trở đi, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT và UBND các huyện, thành phố không tiếp nhận hồ sơ cải tạo đất nông nghiệp có thu hồi đất, đá làm vật liệu san lấp.

UBND cấp huyện căn cứ quy định của pháp luật giải quyết nhu cầu cải tạo đất của người dân. Cải tạo nhưng không thu hồi đất làm vật liệu san lấp chuyển ra ngoài.

Cùng với đó, các huyện, thành phố rà soát lại quy hoạch khoáng sản làm vật liệu san lấp. Đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch những vị trí không phù hợp, đồng thời bổ sung vào quy hoạch những vị trí có tiềm năng để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch xong không có nhà đầu tư tham gia như vừa qua. Cập nhật vị trí khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 để làm cơ sở xem xét, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

Nguồn Hoàng Lộc

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công