Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường du lịch

Kinh doanh khởi sắc nhưng doanh nghiệp nhà Cường Đô la vẫn "vay nợ khắp nơi"

Mặc dù kinh doanh khởi sắc, đặc biệt trong quý II, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng đột biến tới gần 400% so với cùng kỳ năm trước, đạt 947 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng bất động sản cao gần gấp 10 lần so với cùng kỳ lên tới 934 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này vẫn vay nợ khắp nơi, con số ước tình lên 1.200 tỷ.

Theo Tieudung.vn thông tin, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan là cá nhân cho Quốc Cường Gia Lai mượn nhiều tiền nhất với 149 tỷ đồng. Con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cũng cho công ty của mẹ mượn 16 tỷ.

8

Một lãnh đạo khác của doanh nghiệp là ông Lại Thế Hà, thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc cùng con gái cũng đang cho Quốc Cường Gia Lai mượn 95 tỷ đồng. Ngoài ra, một cổ đông của doanh nghiệp phố núi cho công ty này mượn tới 137 tỷ đồng.

Cùng với đó, Quốc Cường Gia Lai còn đang mượn tổng cộng hơn 800 tỷ đồng của các công ty có liên quan.

Dù diễn biến cổ phiếu QCG không mấy khởi sắc nhưng Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai trong quý II ghi nhận doanh thu tăng đột biến tới gần 400% so với cùng kỳ năm trước, đạt 947 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ mảng bất động sản cao gần gấp 10 lần so với cùng kỳ lên tới 934 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu bán điện chỉ bằng một nửa, giảm còn 12 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai lý giải doanh thu tăng mạnh nhờ công ty tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Ngược lại, doanh thu mảng thủy điện sụt giảm do thời tiết khô hạn.

Dù doanh thu tăng mạnh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phố núi lại giảm rõ rệt. Lợi nhuận gộp của công ty trong kỳ đạt 87 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp 9%, thấp hơn nhiều mức 19% của quý II/2019.

Tổng chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Quốc Cường Gia Lai trong quý II lên tới 87 tỷ, gấp 8 lần cùng kỳ 2019 với nguyên nhân dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến tăng chi phí phát sinh.

Nhờ khoản doanh thu từ hoạt động tài chính nên Quốc Cường Gia Lai mới có lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, thấp hơn 42% so với quý II năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 4 tỷ. Đây là lần đầu trong 4 năm qua, chỉ tiêu này của Quốc Cường Gia Lai là số âm.

Lũy kế đến cuối tháng 6, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu 1.028 tỷ đồng, tăng 80% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 48 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch doanh thu 900 tỷ và hoàn thành gần 50% mục tiêu lợi nhuận 100 tỷ cho năm 2020 sau 1/2 thời gian.

Đến hết 30/6, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai hơn 10.600 tỷ đồng, giảm 800 tỷ sau 6 tháng chủ yếu do giảm giá trị hàng tồn kho. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 6.400 tỷ đồng. Trong đó vay nợ chỉ chiếm hơn 500 tỷ nhưng công ty đang mượn tiền các bên liên quan tổng cộng hơn 1.200 tỷ.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công