Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Loạt vi phạm của nhân viên ngân hàng Sacombank Tây Ninh dưới góc nhìn của Luật sư

Mới đây, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (Dương Minh Châu , Tây Ninh) bày tỏ bức xúc về cách làm việc tắc trách của nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín gây phiền hà, xâm phạm thông tin khách hàng, đe dọa gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tinh thần, thời gian của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết: Ngày 06/01/2021, bà cùng với bà Nguyễn Thị Bé Hai đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh (Sacombank Tây Ninh) rút tiền mặt trong thời gian khoảng từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ sáng với số tiền là 6.083.099.000 đồng.

Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Quầy giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Tây Ninh tại địa chỉ: Số 217-219 đường 30/4, khu phố 3, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh - Nơi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến thực hiện giao dịch rút tiền mặt nhưng đã sau khi hoàn tất giao dịch thì bị nhân viên ngân hàng này liên tục làm phiền, tiết lộ thông tin tín dụng, đe dọa, gây ảnh hưởng đến uy tín, dnah dự, tinh thần, thời gian của khác hàng trong khi lỗi lại thuộc về chính nhân viên ngân hàng

Trước khi giao tiền cho bà Tuyến, nhân viên ngân hàng Sacombank Tây Ninh tên là Phạm Ngọc Hướng phụ trách thực hiện giao dịch đã kiểm đếm tiền rất nhiều lần. Trong đó, có 12.164 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 1 tờ có mệnh giá 100.000 đồng, 100 tờ có mệnh giá 10.000 đồng, trừ một tờ có mệnh giá 1.000 đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, bà Tuyến cùng bà Hai quay về UBND huyện Dương Minh Châu để chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà Phạm Ngọc Hướng điện thoại thông báo là bà đã chi dư 100.000.000 đồng trong giao dịch với bà Tuyến. Nhờ bà Tuyến kiểm tra lại hồ sơ, cung cấp danh sách và số điện thoại người nhận tiền để kiểm tra lại. Mặc dù, cảm thấy rất vô lý nhưng bà Tuyến vẫn phối hợp, hỗ trợ cung cấp tất cả số điện thoại và danh sách người dân nhận tiền bồi thường cho bà Hướng liên hệ ngay trong ngày.

Sau khi bà Hướng liên hệ thì số tiền chi đều khớp với những gì bà Tuyến và bà Hai đã nhận tại ngân hàng. Nhưng bà Hướng vẫn khẳng định và liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền bà Tuyến cho rằng bà Tuyến đã nhận dư tiền mà không trả. Đồng thời, trong thời gian này bà Hướng đi cùng ba người khác đến nhà bà Hai nói chuyện lớn tiếng còn buông lời đe dọa nếu không trả lại số tiền 100.000 000 đồng.  Bà Hướng cũng đưa sự việc này trình đến cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Tây Ninh.

Những ngày sau đó, bà Hướng - nhân viên Sacombank Tây Ninh tự ý trích xuất đoạn camera giao dịch rút tiền mặt của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến tại ngân hàng và gửi đi khắp nơi, kể cả cơ quan của bà Tuyến.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập, đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh:

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2014/TT-NHNN, khi giao nhận tiền mặt với khách hàng, giao dịch viên có nghĩa vụ phải kiểm đếm số tờ theo quy trình nghiệp vụ trước khi giao cho khách hàng. Đồng thời, tại khoản 3 Điều 7 Quyết định số 1498/2005/QĐ-NHNN quy định: giao dịch viên tại giao dịch một cửa của ngân hàng có trách nhiệm tuân thủ quy trình giao nhận và kiểm đếm tiền với khách hàng.

Do đó, trường hợp sơ suất trong giao nhận, kiểm đếm, bảo quản dẫn đến thiếu, mất tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

Vì vậy, việc nhân viên ngân hàng là bà Phạm Ngọc Hướng tự ý liên hệ với bà Tuyến sau khi có sơ suất trong giao nhận, kiểm đếm dẫn đến thiếu mất tiền và đề nghị bà Tuyến cung cấp hồ sơ, giấy tờ chi trả bồi thường trong công việc của bà Tuyến, khủng bố bằng tin nhắn làm phiền khách hàng, đe dọa tinh thần của khách hàng là vi phạm pháp luật.

Đồng thời, sự việc chưa được Sacombank Tây Ninh xác minh, làm rõ nhưng bà Phạm Ngọc Hướng đã tự ý trích xuất camera gửi cho nhiều người kể cả trong cơ quan bà Tuyến mà chưa có sự đồng ý của bà Tuyến đã vi phạm quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng 2010, tổ chức tín dụng không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.

Việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng cũng được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 117/2018/NĐ-CP.

Do đó việc bà Hướng tự ý trích xuất camera giao dịch của bà Tuyến tại Sacombank Tây Ninh và công khai cho người khác đã xâm phạm nghiêm trọng đến thông tin tín dụng của bà Tuyến, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tinh thần của bà Tuyến.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 46 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, hành vi chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng.

Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt trên đối với trường hợp thông tin có liên quan là thông tin thuộc về bí mật cá nhân của người tiêu dùng.

Trong trường hợp này, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến có quyền khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công