Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Long An: Buộc chủ đầu tư lắp bảng thông tin dự án trước ngày 30/8/2019

UBND tỉnh Long An yêu cầu tất cả các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách phải công khai thông tin dự án.

Theo thông tin đăng tải trên website của tỉnh, công tác công khai, phổ biến thông tin dự án đầu tư ngoài ngân sách và dự án đầu tư công trên địa bàn thời gian qua vẫn còn hạn chế. Nhiều chủ đầu tư không công bố thông tin hoặc không cập nhật thông tin khiến chính quyền và người dân khó giám sát tiến độ dự án.

Giữa tháng 7/2019, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cần thận trọng khi giao dịch bất động sản. Theo đó, người dân trước khi đặt cọc giữ chỗ mua nhà ở, đất ở hình thành trong tương lai cần tìm hiểu kỹ thông tin dự án. Trên địa bàn tỉnh đã từng xảy ra trường hợp dự án không phép, sai phép nhưng vẫn bán hàng khiến người mua nền đất phải chịu rủi ro.

Long An yêu cầu công khai thông tin các dự án bất động sản để ngăn chặn dự án ma

Sở Xây dựng Long An cùng các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương sau khi kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án kinh doanh bất động sản. Những sai phạm này chủ yếu tập trung tại huyện Đức Hòa, Cần Đước, Bến Lức và Cần Giuộc.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND tỉnh Long An yêu cầu tất cả các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách phải công khai thông tin dự án. Bảng thông tin phải lắp đặt ở chân công trình để đảm bảo mỹ quan và người dân có thể đọc được. Vị trí lắp đặt bảng thông tin cần thống nhất với UBND cấp huyện.

UBND tỉnh yêu cầu, đối với những dự án đang triển khai nhưng chưa có bảng thông tin, chậm nhất đến ngày 30/8/2019 phải hoàn thành việc lắp đặt. Với những dự án sẽ triển khai, thời gian lắp đặt chậm nhất là 10 ngày tính từ ngày chủ đầu tư nhận được quyết định đầu tư hoặc giấy phép thỏa thuận địa điểm đầu tư.

Trên bảng thông tin cần bố trí chỗ để cập nhật tiến độ dự án ít nhất 3 tháng 1 lần, ghi rõ những khó khăn gặp phải nếu dự án không thực hiện đúng tiến độ. Chỉ những dự án đúng tiến độ mới không phải cập nhật thông tin.

Đối với những dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách, bảng thông tin cần cung cấp những nội dung chủ yếu như: Tên dự án có ghi rõ số, ngày văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư hoặc quyết định đầu tư; Chủ đầu tư (tên đơn vị chủ đầu tư, họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ liên hệ); Vốn đầu tư; Quy mô dự án (có trích lục bản đồ ranh đất); Dự kiến tiến độ thực hiện dự án (nêu rõ dự kiến thời gian thực hiện GPMB…). Bên cạnh đó, bảng thông tin cũng cần nêu rõ các ghi chú, cập nhật quá trình đầu tư, nguyên nhân trễ do chủ quan hay khách quan…

(Tiêu đề do Saigon247 đặt lại)

Hà Thanh

Theo Vnexpress

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công