Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Năm 2021 tiếp tục triển khai thực hiện 27 dự án chuyển tiếp từ các năm trước

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 27 dự án chuyển tiếp được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021

Theo Báo Đồng Nai, các công trình như Xây dựng mới cầu Thanh Sơn (H.Định Quán); Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 768 (H.Vĩnh Cửu); Xây dựng hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1, TP.Biên Hòa); Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt (TP.Biên Hòa); Mở rộng, trùng tu và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa)…

3

Đây là những dự án đã được khởi công thực hiện từ các năm trước.Năm 2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là hơn 850 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương gần 180 tỷ đồng (vốn chương trình mục tiêu quốc gia gần 73 tỷ đồng và vốn nước ngoài hơn 104 tỷ đồng).

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công