Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường Nông sản

Nông sản Việt rộng đường vào EU

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ tháng 8 này. Với hơn 99% dòng thuế nhập khẩu giữa hai bên được xóa bỏ trong lộ trình từ 7 - 10 năm; trong đó, nhiều mặt hàng như gạo, thủy sản, cà phê, ca cao sẽ được cắt giảm ngay hoặc trong lộ trình ngắn. Các địa phương ở những vùng trọng điểm xuất khẩu rất tự tin đón đầu cơ hội mới từ EVFTA.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công