Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 30.1.2021, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện tin giả mạo phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo Lao Động, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) rà quét và phát hiện một số tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ thông tin được cho là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra, VAFC xác nhận nội dung thông tin trên là giả mạo. Đề nghị người dân thận trọng, tỉnh táo trong việc tiếp nhận và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, tránh làm phức tạp tình hình về dịch bệnh COVID-19, vi phạm các điều cấm trên không gian mạng.

Empty

Như trước đó đã đưa tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc cứng rắn với các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là Facebook và YouTube, yêu cầu gỡ bỏ thông tin xấu, độc. Tỷ lệ đáp ứng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook đã tăng từ 10% lên 95% và của YouTube là tăng từ 50% lên 90%.

Số lượng gỡ bỏ thông tin xấu độc của Facebook năm 2020 tăng 30 lần so với năm 2017. Tương tự, số video xấu độc trên YouTube được gỡ bỏ trong năm 2020 tăng 8 lần so với năm 2017; số trang giả mạo gỡ bỏ tăng 8 lần.

Empty

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục áp dụng các giải pháp đấu tranh về pháp lý, truyền thông, kỹ thuật nhằm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc xác định danh tính người sử dụng dịch vụ, xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc, thông tin mạo danh, tin giả; đồng thời nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp mới để công tác đấu tranh đạt hiệu quả, mục tiêu cao hơn.

Đồng thời tăng cường công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh để từng người sử dụng trong nước có đủ “sức đề kháng” trước những thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Thực hiện khẩn trương ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và đây được xem là “nhiệm vụ có tầm ảnh hưởng rộng, không chỉ trong các vấn đề xã hội, mà còn cả về chính trị, đối ngoại và kinh tế”.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo để phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới tại Việt Nam, đặc biệt là trách nhiệm của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc ngăn chặn các thông tin, dịch vụ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cũng là một trong những giải pháp được đặt ra.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công