Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Phước Tân (Đồng Nai): San đồng, lấp ruộng phân lô, xây dựng trái phép trên đất chuyên trồng lúa

Thời gian qua, tại phường Phước Tân đang diễn ra tình trạng san lấp, phân lô nền, xây dựng trái phép trên đất chuyên trồng lúa nhưng chính quyền lại chưa triệt để xử lý gây hoang mang dư luận về công tác quản lý nông nghiệp, về khả năng thiếu hụt lương thực do diện tích đất trồng lúa bị hủy hoại, xâm chiếm nghiêm trọng.

Đứng trước tình trạng diện tích đất nông nghiệp bao gồm cả đất trồng lúa bị thu hẹp do hành vi phân lô nền, xây dựng trái phép diễn ra trong những năm gần đây khiến cho công tác quản lý quỹ đất trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Để hạn chế  tình trạng này, UBND tỉnh đã có những văn bản chỉ đạo tăng cường, kiểm tra giám sát việc phân lô, bán nền trên toàn tỉnh như: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 5/7/2019, văn bản số 6412/UBND-KTN ngày 5/6/2020, văn bản số 11109/UBND- KTN về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền đất trái phép nhưng hành vi phân lô bán nền ngày càng khó kiểm soát đặc biệt là trên đất trồng lúa.

Các đầu nậu vẫn tiến hành trục lợi trên đất nông nghiệp theo những phương thức “truyền thống” bắt đầu từ việc tách thửa, sau đó đầu tư hạ tầng và phân lô bán nền cho người mua xây dựng hoặc xây dựng nhà ở để bán cho người mua. Cũng thực hiện theo tuần tự này, tại thửa 126, tờ bản đồ 19 tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa đã được các đầu nậu xẻ nhỏ, đầu tư hạ tầng, phân lô nền và bán cho người mua xây dựng nhà ở theo ý muốn của họ.

Theo tìm hiểu, thửa 126, tờ bản đồ 19 có diện tích 3.000m2 đất chuyên trồng lúa, nằm trong quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác theo quyết định quy hoạch số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Minh Nhân, địa chỉ ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù, thửa đất thuộc loại đất chuyên trồng lúa nước không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhưng trên thực tế, toàn bộ khu đất đã được chủ sử dụng san lấp, xây dựng hạ tầng, phân khoảng 24 lô nền với diện tích 80-100m2 và đang rao bán rầm rộ với giá giao động từ 400 – 700 triệu đồng/nền.

Hình ảnh: Tự ý chuyển đất chuyên trồng lúa sang đất ở tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Tự ý chuyển đất chuyên trồng lúa sang đất ở tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Ngang nhiên xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Ngang nhiên xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Nhà ở, đường rải đá mi, trồng cọc kéo điện trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Nhà ở, đường rải đá mi, trồng cọc kéo điện trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: vật liệu xây dựng đang để ngổn ngang trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: vật liệu xây dựng đang để ngổn ngang trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Những căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Những căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Căn cứ tại Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định đối với trường hợp chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt tiền từ 3 -250 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp thu do thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, do khu đất thuộc loại đất chuyên trồng lúa do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại thửa 126, tờ 19 thuộc khu vực đô thị phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa nên mức xử phạt sẽ tăng gấp đôi từ 6 -500 triệu đồng tùy vào phần diện tích đất trồng lúa bị chuyển mục đích trái phép.

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Con đường rải đá mi được làm trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Từ cánh đồng mênh mông lúa nước, nay bất cứ ai vào cũng ngỡ là khu đất được quy hoạch đất ở đô thị vì công tác xây dựng đã rất nhộn nhịp. Hạ tầng đã được chủ sử dụng đầu tư làm đường rải đá mi rộng khoảng 6m, chia làm 3 đoạn nối nhau kéo dài quanh khu đất nhằm kết nối với các con đường hiện hữu của khu dân cư tại phường Phước Tân. Hệ thống điện cũng được chủ sử dụng hoàn thiện bằng cách trồng cọc, kéo dây đầy đủ cho bất cứ người nào mua đất trong khu vực này đều có điện thắp sáng.

Theo quy định tại khoản a, Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì hành vi làm đường không phép như trên sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm nếu hành vi vi phạm đã kết thúc.

Bên cạnh đó, khu đất còn mọc lên từ bao giờ 6 căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố đã đưa vào sử dụng. Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở vẫn còn đang được tiếp tục khi có 1 căn nhà mới đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện phần móng.

Hình ảnh: Những căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Những căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Những căn nhà đang tiếp tục được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Những căn nhà đang tiếp tục được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Phần móng của 1 căn nhà mới đang được thi công xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Phần móng của 1 căn nhà mới đang được thi công xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hình ảnh: Căn nhà được xây dựng trên đất chuyên trồng lúa tại thửa 126 tờ bản đồ 19 tại ấp Đồng, phường Phước tân, TP, Biên Hòa, ĐN do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng

Hành vi xây dựng 06 căn nhà ở trái phép trên đất trồng lúa trong khu vực đô thị sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình. Đối với căn nhà đang thi công phần móng thì ngoài số tiền xử phạt nêu trên còn bị lập bản vi phạm hành chính, buộc dừng thi công công trình, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm mà không xuất trình được giấy phép xây dựng thì buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm này.

Sai phạm ngay trước mắt nhưng để tìm hiểu thêm, với vai trò là người có nhu cầu mua đất, chúng tôi được giới “cò mồi” giới thiệu: “Khu đất đã được chuyển nhượng gần hết rồi chỉ còn một số lô, nếu thiện chí sẽ để giá “công nhân” và “bao” xây dựng luôn”. Đồng thời, còn thực tế hơn khi dẫn chứng: “ nhà em ở ngay khu này từ khi xây dựng có thấy ai bị tháo dỡ đâu, cứ yên tâm mua ở”.

Từ đó có thể thấy sự “ liều lĩnh” của các đầu nậu khi thực hiện hành vi phân lô nền, xây dựng công trình trên đất lúa. Bởi loại đất này Nhà nước có những chính sách bảo vệ, hạn chế chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà Nước sẽ có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời Nhà nước giao trách nhiệm cho người sử dụng loại đất này phải cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất và không được mục đích sử dụng sang mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nhưng các đầu nậu tại đây như “điếc” đi ngược lại với quy định và sự khuyến khích, bảo vệ của Nhà nước, bất chấp pháp luật để kiếm lợi. Dùng những lời quảng cáo “có cánh” về hạ tầng, về những căn nhà đã xây dựng để người mua vì thấy vậy mua đất mà theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 91/NĐ-CP nếu người nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng, buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng.

Rõ ràng, nếu người mua không tỉnh táo mua phải lô đất ở trong khu vực đất lúa này sẽ rơi vào tình cảnh “tiền mất tật mang”. Mặc khác các đầu nậu gom đất vì những món lợi “siêu khủng” từ đất đã không ngừng tạo ra những điều kiện “mật ngọt” để “dắt mũi” người mua .

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công