Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Phước Tân (Đồng Nai): Vẽ dự án “ma” trên đất lúa

Vẽ dự án, làm đường bê tông, trồng trụ điện, phân lô nền, xây dựng trái phép trên đất trồng lúa. Đó là những gì đang diễn ra tại khu đất thuộc tờ 101, thửa 283 thuộc phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai do ông Nguyễn Minh là chủ sử dụng.

Thời gian qua chủ đất là ông Nguyễn Minh Nhân đã đầu tư làm đường, trồng trụ kéo điện, phân lô nền và rao bán như một dự án xây dựng khu dân cư đã được cấp phép tại thửa số 283, tờ bản đồ số 101 thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo dây điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo dây điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông, trồng trụ kéo điện trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường đổ bê tông trên khu đất thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Đường bê tông, điện đã đượcđầu tư đầy đủ cho cả khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cỏ dại

Hình ảnh: Đường bê tông, điện đã đượcđầu tư đầy đủ cho cả khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cỏ dại

Qua tìm hiểu, được biết đây là khu đất có diện tích 6.061m2 thuộc loại đất trồng lúa nước còn lại nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn theo quyết định quy hoạch số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, khu đất vẫn chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng. Nhưng thực tế, đã được chủ đất đầu tư xây dựng hoàn thiện đường bê tông rộng khoảng 5m đấu nối với đường hiện hữu trong khu dân cư của phường Phước Tân, dựng trụ kéo điện. Đồng thời, trên khu đất đã có 4 căn nhà kiên cố được xây dựng và đưa vào sử dụng. Những yếu tố này như là minh chứng để giới “cò mồi” giới thiệu khu đất “bao” xây dựng nhà ở nhằm “câu dụ” khách hàng tới xem và xuống tiền đầu tư.

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng và thông tin rao bán lô nền trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng và thông tin rao bán lô nền trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:làm đường, nối điện và xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:làm đường, nối điện và xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng và thông tin rao bán lô nền ghi ở bức tường nhà trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng và thông tin rao bán lô nền ghi ở bức tường nhà trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng và thông tin rao bán đất trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng và thông tin rao bán đất trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Những căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Những căn nhà được xây dựng đã đưa vào sử dụng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Căn nhà được xây dựng trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cỏ dại

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cỏ dại

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã được phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh:Con đường bê tông được đầu tư trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nay đã được phủ kín bởi cây cối

Hình ảnh: Khu đất trồng lúa được đầu tư đường bê tông, điện, xây dựng nhà ở thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Khu đất trồng lúa được đầu tư đường bê tông, điện, xây dựng nhà ở thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Xây dựng đường bê tông, điện, nhà ở trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Xây dựng đường bê tông, điện, nhà ở trên khu đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Khu đất trồng lúa đã được đầu tư đường bê tông, trồng trụ kéo điện, xây dựng nhà ở thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hình ảnh: Khu đất trồng lúa đã được đầu tư đường bê tông, trồng trụ kéo điện, xây dựng nhà ở thuộc tờ bản đồ số 101, thửa 283 do ông Nguyễn Minh Nhân là chủ sử dụng tại ấp Đồng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng giấy tay mà theo quy định đất trồng lúa thì không được chuyển nhượng cho người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, khu đất cũng không có đủ cơ cở pháp lý để thực hiện chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền. Tuy nhiên, vì những lợi ích kinh tế thu được từ khu đất mà chủ sử dụng đã liên tục tạo ra những điều kiện “mật ngọt” để dụ dẫn người có nhu cầu đến mua.

Nhắm vào tâm lý cần đất xây nhà, nhất là tầng lớp công nhân, lao động thu nhập trung bình lại không nắm rõ pháp lý của các khu đất. Chủ đất và cò mồi đánh vào tâm lý này nhờ những câu quảng cáo “có cánh” cùng với “nhân chứng sống” là các căn nhà được xây dựng chưa bị tháo dỡ nên càng củng cố thêm sự tin tưởng của người mua mạnh dạn đầu tư để xây nhà vì giá cả hợp túi tiền.

Việc mua bán, chuyển nhượng đất trồng lúa để xây dựng nhà ở tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi chính quyền địa phương làm đúng theo quy định pháp luật thì người mua sẽ rơi vào tình trạng “trắng tay” vừa mất tiền mà vừa không có đất.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công