Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất cấp phép xây dựng chính thức cho đất hỗn hợp

Sở Xây dựng đề xuất hai phương án cấp phép xây dựng cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp trong các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000. Phương án có lợi cho dân nhất được Sở Xây dựng đề xuất chọn là Nhà nước cấp phép xây dựng chính thức cho người dân có đất thuộc quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp.

Theo quy chuẩn xây dựng, nhà ở riêng lẻ được xây dựng không quá 6 tầng, nhà trong hẻm có lộ giới dưới 6m được xây dựng không quá 4 tầng.

Sở cũng đề nghị giao cho cơ quan chuyên môn nhanh chóng lập nghiên cứu để ban hành quy chế quản lý kiến trúc chung cho toàn TP theo hướng phân loại cụ thể chức năng quy hoạch của các khu đất.

Khi đó, những khu vực thuộc đất có yếu tố "dân cư" (dân cư hiện hữu, dân cư xây dựng mới, dân cư chỉnh trang…) sẽ được cấp phép xây dựng chính thức, còn các khu vực thuộc đất cây xanh, công trình công cộng… sẽ được cấp phép xây dựng có thời hạn.

1

Sở Xây dựng lý giải phương án này đáp ứng được nhu cầu xây dựng và bảo đảm quyền lợi chính đáng về đất đai của người dân. Tuy nhiên, cách này sẽ làm tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện quy hoạch, không là yếu tố thuận lợi khi mời gọi nhà đầu tư.

Tuổi Trẻ thông tin, một phương án khác được Sở Xây dựng đề xuất là cấp phép xây dựng có thời hạn với quy mô không quá 3 tầng cho người dân thuộc quy hoạch đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới.

Tuy nhiên, phương án này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nên Sở Xây dựng đề xuất không ưu tiên chọn.

Khái niệm đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, đất dân cư chỉnh trang… xuất hiện trong các đồ án quy hoạch 1/2000 trên địa bàn TP.HCM từ nhiều năm trước. Đáng nói là quyền sử dụng đất của người dân tại các khu đất được quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới… tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM không thống nhất với nhau.

Có địa phương cho người dân tách thửa, chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy phép xây dựng chính thức, nhưng có địa phương chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, không cho tách thửa, không cho chuyển mục đích thành đất ở.

Cơ quan chức năng thuyết minh rằng đây là những khu vực đất dự trữ để mời gọi nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc mời gọi đầu tư chưa hiệu quả, quy hoạch kéo dài khiến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công