Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

Muốn chuyển mục đích sử dụng đất cần thực hiện như thế nào? Hồ sơ chuẩn bị những gì?
Diễn đàn Sài Gòn 247 . Tư vấn pháp luật miễn phí

Diễn đàn Sài Gòn 247 . Tư vấn pháp luật miễn phí

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 :

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

-  Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

-  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

-  Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Khoản 1 Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 về Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định:

“Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Theo quy định trên đây, Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là nội dung tư vấn của Diễn đàn Sài Gòn 247 tư vấn thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, Quý vị vui lòng liên hệ qua Email: luatsu.sg247@gmail.com hoặc gọi 0845.247.247 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công