Chợ Việt Online

Share This Post

SG 247

Trường hợp nào Nhà nước được thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất. Việc thu hồi giấy chứng nhận chỉ được thực hiện nếu thuộc một trong bốn trường hợp dưới đây và phải tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hình ảnh minh họa)

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hình ảnh minh họa)

Thu hồi Giấy chứng nhận khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp:

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước.

Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Thu hồi Giấy chứng nhận khi cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp

Cấp đổi Giấy chứng nhận được thực hiện trong các trường hợp :

(i) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

(ii) Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

(iii) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

(iv) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Khi đó, người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thu hồi Giấy chứng nhận khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận trong trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.

Trong trường hợp này, người sử dụng đất nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định pháp luật đất đai

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì phải thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Diễn đàn Sài Gòn 247 - Hotline 0845.247.247

Diễn đàn Sài Gòn 247 - Hotline 0845.247.247

Lưu ý: Ngoại trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Cụ thể việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai được thực hiện như sau:

(i) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra

(ii) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

(iii) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Diễn đàn Sài Gòn 247; 

Hotline: 0845.247.247; 

Website: sg247.com.vn; 

Gmail: luatsu.sg247@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp tại: 121A Nguyễn Thành Đồng, phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được tư vấn.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công