Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Xử lý điểm nóng về trật tự xây dựng tại Bình Chánh

Nhiều công trình vi phạm pháp luật không được phát hiện và xử lý ngay từ khi mới bắt đầu xây dựng, để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khó trả lại hiện trạng ban đầu.
Cưỡng chế vi phạm xây dựng tại huyện Bình Chánh.

Từ năm 2016 đến nay, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, từng bước kéo giảm số vụ việc vi phạm, tỷ lệ số trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý ngăn chặn ngay từ đầu tăng; đã kiểm soát được tình hình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng… Đến nay, huyện đã phát hiện 1.401/3.016 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, xử lý, chấm dứt ngay từ đầu hành vi vi phạm 1.615 trường hợp; lập hồ sơ xử lý 1.401 trường hợp; đã xử lý khắc phục hậu quả 673 trường hợp; tiếp tục xử lý 728 trường hợp về xây dựng và đất đai.

Về xử lý kỷ luật cán bộ, từ tháng 8-2016 đến nay, UBND huyện đã xử lý kỷ luật 94 trường hợp đối với tập thể, cá nhân sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, trong đó, 59 trường hợp khiển trách, 29 cảnh cáo, 3 hạ bậc lương, 3 buộc thôi việc, 27 trường hợp phê bình rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU, một số cán bộ, công chức thực hiện quy chế phối hợp tham gia quản lý đất đai, xây dựng còn chưa đồng bộ và kịp thời; lơ là, mất cảnh giác trong hoạt động quản lý, từ đó, thực hiện nhiệm vụ thiếu tính liên tục, không chủ động xử lý ngay từ đầu các trường hợp có hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng nhất là vào các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Nhiều công trình vi phạm pháp luật không được phát hiện và xử lý ngay từ khi mới bắt đầu xây dựng, để công trình hoàn thành đưa vào sử dụng khó trả lại hiện trạng ban đầu. Việc người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định để phân lô bán nền, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp với nhiều công trình xây dựng, hình thành các khu dân cư tự phát khó khắc phục hậu quả làm phá vỡ quy hoạch chung.

Ông Trần Phú Lữ kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm hướng dẫn thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND TP về chủ trương cho phép đối với khu vực có quy hoạch được duyệt là đất ở nhưng chưa có quyết định thu hồi đất và chưa có kế hoạch sử dụng đất thì cho người có quyền sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất ở và được xem xét, cấp phép xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng sau khi có quyền sử dụng đất ở; đồng thời chỉ đạo các sở ngành sớm hướng dẫn việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị huyện Bình Chánh tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan về biện pháp xử lý, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, có hành vi móc nối, bao che, tiếp tay, thông đồng với các đầu nậu thực hiện hành vi tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, thực hiện san lấp, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phân lô bán nền.

Đỗ Trà Giang

Theo SGĐT

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công