Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Sai phạm đất đai nghiêm trọng nhưng quan chức đương nhiệm lẫn về hưu chỉ xin “sâu sắc rút kinh nghiệm”

Liên quan đến sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng tại Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành họp kiểm điểm. Điều đặc biệt là tất cả quan chức đương nhiệm lẫn người về hưu ở cơ quan này chỉ nhận hình thức kiểm điểm “sâu sắc rút kinh nghiệm” và “rút kinh nghiệm” dù những vi phạm rất nghiêm trọng…

Lao Động thông tin, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tại thời điểm thanh tra, 12/12 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Một số chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở một số huyện đạt tỉ lệ thấp. Có 2 trường hợp thuê đất nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Bên cạnh đó, 4 trường hợp cho thuê đất (Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty CP Én Việt, Công ty CP Thủy điện Bình Thủy Lâm Đồng, Tổng Công ty Điện lực miền Nam), 3 trường hợp giao đất (UBND thị trấn D’ran, Trường Mẫu giáo Ninh Gia, Ban quản lý rừng Sêrêpôk) và 1 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Vinacomin) không phù hợp quy hoạch.

2

Thanh tra Chính phủ cho rằng, tại TP.Đà Lạt, có 6 trường hợp được thuê đất không thông qua đấu giá.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc giao đất không thu tiền thuê đất đối với diện tích 43.557m2 đất để làm Vườn hoa TP.Đà Lạt, được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh là chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, theo Thanh tra Chính phủ, Công ty CP Du lịch Đô thị Đà Lạt cũng thuê đất với diện tích rất lớn (gần 80.000m2) để làm dự án Vườn ươm nhưng lại không triển khai thực hiện dự án.

Trong thời kỳ thanh tra nêu trên, qua rà soát của Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng, danh sách các cán bộ qua các thời kỳ xem xét kiểm điểm tổng cộng có 21 cán bộ. Những cán bộ này có sự thay đổi, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, chuyển công tác. Trong đó, có 3 giám đốc sở (1 cán bộ nghỉ hưu, 1 cán bộ chuyển công tác và 1 đương chức);

3 phó giám đốc sở (2 nghỉ hưu, 1 đương chức); trưởng, phó phòng và tương đương có đến 8 người (2 nghỉ hưu và 6 đang làm việc tại sở, nhưng đa phần đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm); chuyên viên có 7 cán bộ (1 nghỉ hưu, 6 đang làm việc tại sở, nhưng một số đã luân chuyển, bổ nhiệm).Ông Nguyễn Sô – Phó Giám đốc Sở TNMT (đương nhiệm) – tự nhận hình thức kiểm điểm “sâu sắc rút kinh nghiệm” về 11 tờ trình không thông qua hình thức đấu giá, chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất, vi phạm nghĩa vụ của người sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc – nguyên Giám đốc Sở TNMT, hiện là Bí thư Huyện ủy Đức Trọng – nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm” về 5 tờ trình không thông qua hình thức đấu giá, chưa có trong kế hoạch sử dụng đất.

Ông Huỳnh Ngọc Hải – Giám đốc Sở TNMT (đương nhiệm) – tự nhận hình thức “sâu sắc rút kinh nghiệm”. Còn lại các trưởng, phó phòng thuộc Sở TNMT chỉ nhận hình thức kiểm điểm “rút kinh nghiệm”.

Đặc biệt, ông Huỳnh Văn Chín – nguyên Giám đốc Sở TNMT – liên quan đến 1 số tờ trình chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa thấy Sở TNMT đề cập hình thức, thì ông Chín tự nhận kiểm điểm trong báo cáo kiểm điểm…

Riêng tập thể lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc; tập thể Phòng Quản lý đất đai qua các thời kỳ (giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018) xin nhận khuyết điểm và nhận hình thức kỷ luật mức độ khiển trách.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công